PublikaceMIDAS - Multifunctional Interface between Design And mechanical response Solver


Ladislav Svoboda

Prezentace pre-/post-procesoru MIDAS ve formátu PDF.

článek v pdf


Sborník mezinárodní konference eCAADe 2012

Architectural software tool for structural analysis (ATSA)
intended for intuitive form-finding process


Lukáš Kurilla, Marek Růžička, Miloš Florián

Popis účelu a funkce nástrojů iGenD v architektonickém navrhování, porovnání s jiným přístupy k využívání softwarových nástrojů ve stavebnictví, příklady implementace v architektonických projektech.

článek v pdf


Stavební obzor 5/2011

Mechanická odezva tvarově složitých konstrukcí v prostředí integrovaného návrhu


Ing. Ladislav Svoboda, PhD., Ing. Jan Novák, PhD., Ing. arch. Lukáš Kurilla, Ing. arch. Marek Růžička, Ing. arch. Miloš Florián, PhD., Ing. arch. Ondřej Otýpka, MgA. Federico Díaz

Článek prezentuje pilotní výsledky nově budované metodiky a programových nástrojů pro parametrický návrh tvarově složitých konstrukcí. Místo vývoje monolitického softwarového řešení je důraz kladen na propojení architektonických a statických programů, které nabízejí dostatečné možnosti rozšíření, a to díky otevřenosti zdrojového kódu a/nebo skriptování. Výsledky tří studií, získaných pomocí modeláře Rhinoceros® a programu OOFEM, prokazují, že navrhovaná metodika a vyvinuté programové prostředky umožňují dosáhnout větší flexibility a rychlosti při architektonickém návrhu, a tím i atraktivnějších a odvážnějších konstrukcí.

článek v pdf


Shrnutí dostupných softwarových produktů pro parametrický návrh konstrukcí


L. Svoboda, M.Růžička, L. Kurilla

Shrnutí formátů souborů a nástrojů využívaných pro architekturu a statiku bylo součástí rozhodovacího procesu při volbě způsobu komunikace mezi architektonickým modelářem a statickým software.

článek v pdf


Tabulka shrnutí dostupných softwarových produktů


L. Svoboda, M.Růžička, L. Kurilla

Tabulka shrnující nejpoužívanější formáty souborů a nástroje pro architekturu a statiku. Stav v roce 2010.

článek v pdf


Zásady návrhu z hlediska následného statického posouzení.


L. Kurilla, M. Růžička

PDF brožura se zabývá způsoby, jak modelovat či upravit geometrii pro následný automatický export a posouzení ve statických programech. Věnuje se prutovým konstrukcím, skořepinám a polygonovým modelům.

článek v pdf